ให้คำปรึกษา, พัฒนาระบบ ERP ด้วย Microsoft Dynamics AX 2012, Dynamics 365 และให้บริการ Trainning ทั้งในและนอกสถานที่ สำหรับองค์กรธุรกิจที่ไม่มีไอที เราให้บริการเป็นที่ปรึกษา รายเดือน รายปี ตามสัญญา